پولیش نرم Fine Compound

پولیش نرم یک مدل پولیش بدنه خودرو که براق کننده با سطح مشخصی از کمترین کات پولیش رنگ بدنه خودرو است. RDS یا نقص شدید سطح را از بین نخواهد برد ، اما هولوگرام ها ، و ماتی و چندین مورد دیگر را از بین خواهد برد.

مرحله 3 پولیش بدنه خودرو

پولیش نرم پس از استفاده از پولیش زبر و پولیش متوسط در مرحله 3 پولیش ریکاوری رنگ خودرو استفاده می شود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه