شامپو ماشین car shampoo یک محصول مراقبت از رنگ است که برای تمیز کردن و مراقبت از رنگ کثیف ماشین استفاده می شود. به خصوص با خاک سرسخت، بقایای حشرات، نمک جاده یا کثیفی های مربوط به آب و هوا، به رنگ کمک می کند تا شکوه سابق خود را بازیابد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه